Enea sprzedała więcej energii, głównie do dużych odbiorców

W pierwszym półroczu 2012 roku GK Enea zanotowała wzrost sprzedaży energii tak pod względem wolumenu (+2,6 proc.) jak i wartości (5,9 proc.). Na wynik tej największy wpływ miał duży przyrost sprzedaży do klientów z grupy taryfowej A.