EDF wybrał wykonawcę IOS, ale do realizacji daleko

Oferta konsorcjum Rafako i PBG za 954,8 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji odsiarczania spalin w spółkach grupy EDF Polska. Jednak cena oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczyli na sfinansowanie zamówienia i na razie nie zostanie podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia.