EC dla Olsztyna za 4,56 mld zł

Jak poinformował portal „Debata”, 4,651mld zł – taką kwotę olsztyński MPEC podał w ogłoszeniu: „Wybór partnera prywatnego w celu świadczenia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie”. Do tej pory na wszystkich spotkaniach z mieszkańcami MPEC podawał, iż koszt budowy nowej EC wyniesie 500 – 700 mln zł. Portal przypomna, że dwóch ekspertów, przy kwocie inwestycji 700 mln zł stwierdziło, że ta wielkość spowoduje 3-krotny wzrost cen ciepła w Olsztynie. MPEC gwałtownie zaprzeczał.