Dziś wchodzi w życie Regulamin Obrotu Gazem na TGE

W czwartek 27 września wchodzi w życie, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego na początku września, Regulamin Obrotu Gazem na Towarowej Giełdzie Energii. Dokument ten określa warunki, które uczestnicy rynku muszą spełnić, by mogli handlować gazem na giełdzie.