CO2 podrożeje od 2013, chyba że za Polską staną inne państwa

Komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard zaproponowała dzisiaj zmianę do unijnej dyrektywy o handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Chce, by Komisja Europejska mogła sterować podażą uprawnień do emisji tak, by ich cena utrzymywała się na odpowiednio wysokim poziomie. To jednak dopiero początek zmian.