Brytyjscy naukowcy potwierdzają nieszkodliwość frackingu

Specjalistyczna komisja powołana przez rząd brytyjski potwierdza, że wydobycie gazu łupkowego metodą hydraulicznego szczelinowania może być przeprowadzona w sposób bezpieczny.