Biznes liczy na nowego ministra energetyki Litwy

Nowy szef litewskiego resortu energetyki Jarosław Niewierowicz postrzegany jest jako bardziej pragmatyczny i nastawiony biznesowo, niż poprzednik. To dobry znak dal firm energetycznych z Polski i Rosji, krajów, z którymi Litwa ma najchłodniejsze stosunki od lat.