72 gminy woj. śląskiego wdrożyły programy ograniczenia tzw. niskiej emisji

72 gminy woj. śląskiego wdrożyły w minionych sześciu latach prawie 150 programów ograniczenia niskiej emisji, czyli spalin wypuszczanych w powietrze z domowych pieców i lokalnych kotłowni. Mimo to w okresie grzewczym jakość powietrza w regionie wciąż jest zła.